potrzebny


potrzebny
Coś jest komuś potrzebne jak chleb, powietrze, jak rybie woda «coś jest dla kogoś niezbędne»: Wiara w okoliczności łagodzące, które usprawiedliwiałyby przyjaciela, jest chłopcu potrzebna jak powietrze. I. Jurgielewiczowa, Ten obcy.
Ktoś (jest) potrzebny, coś (jest) potrzebne jak dziura w moście zob. dziura 1.
Potrzebne coś komuś jak psu piąta noga zob. pies 18.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • potrzebny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, potrzebnyni, potrzebnyniejszy {{/stl 8}}{{stl 7}} taki, którego się potrzebuje, bez którego czegoś nie będzie; konieczny, niezbędny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Było mu potrzebne zaświadczenie z pracy. Zgromadzić kapitał… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • potrzebny — potrzebnyni, potrzebnyniejszy «taki, bez którego nie można się obejść, którego się potrzebuje; niezbędny, konieczny, nieodzowny» Potrzebna pomoc domowa. Ktoś jest potrzebny dzieciom, żonie. Potrzebny fundusz na inwestycje. Potrzebne materiały do… …   Słownik języka polskiego

  • potrzebny jak dziura w moście — {{/stl 13}}{{stl 7}} zupełnie niepotrzebny, zbędny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ten nowy kredens jest nam potrzebny jak dziura w moście. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dziura — 1. Ktoś (jest) potrzebny, coś (jest) potrzebne jak dziura w moście «jakaś osoba lub rzecz jest zupełnie niepotrzebna»: Obrzydliwe, wstrętne Francuzisko! Potrzebny on nam tutaj jak dziura w moście! J. Iwaszkiewicz, Pasieka. 2. Nie będzie dziury w… …   Słownik frazeologiczny

  • Право магдебургское — (Sächsisches Weichbild или Magdeburger Weich bildrecht) сборник законов, появившийся около конца XIII го века и образовавшийся из Саксонского Зерцала (см.) и магдебургского городского шеффенского права. Особое городское право появляется в… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Violetta Villas — Violetta Villas, Kołobrze …   Deutsch Wikipedia

  • Violetta Villas — Naissance 10 juin 1938 …   Wikipédia en Français

  • Violetta Villas — en 2007 Datos generales Nombre real Violetta Eliza Cieślak …   Wikipedia Español

  • Замаховский, Збигнев — Збигнев Замаховский Zbigniew Zamachowski …   Википедия

  • bok — 1. pot. Coś wychodzi, wyłazi komuś bokiem «coś bardzo dokucza komuś, przysparza kłopotów, czegoś ma się dość»: Już te poprawki bokiem mi wyłażą, teraz mnie czeka ostateczne polerowanie francuskiego przekładu (...). W. Gombrowicz, Walka. 2.… …   Słownik frazeologiczny